centrul_cultural_unesco_ionel_perlea

        
Actualizat     17.07.2018PLATFORMA DE LANSARE PENTRU TINERII ARTIŞTI IALOMIŢENI 30 MAI - 10 IUNIE 2011


• Expoziţia personală – George Cătălin PETRE
UMBRE ŞI URME

   UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
   FACULTATEA DE ARTE ŞI DESIGN
    I.O.S.U.D.
   UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI FILIALA SLOBOZIA – IALOMIŢA
   Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”

   Expoziţia personală – George Cătălin PETRE
   UMBRE ŞI URME

   Aşezat într-un expresionism universal şi exclusiv, George Petre emite o imagistică de natură parabolică cu o indiscutabilă tonalitate existenţialistă, vorbind în comunicare despre neantizarea figurii umane, despre disparenţa ei întunecată. Acest demers artistic îşi are impulsurile în cel puţin trei surse, şcoala şi profesorul (Teodor Moraru) care l-au format, gustul propriu, confirmarea permanentă în imediatul uman. Pe ecrane line şi luminate trec figuri al căror conţinut nu este altul decât propria formă, figuri iremediabil suferind, uscându-se cancerigen şi prezentând un metabolism malign. Foşti oameni, petele negre mai păstrează doar amintirea fizică a ceea ce au fost, iar întrebarea de ce un tânăr artist face aşa ceva este în plus căci este deja precedată de raspuns: aceasta vede, aceasta face, aceasta este lumea umană în care trăim acum. Asemenea figuri sunt umbre, urme, fantasme, poate suflete cândva torturate şi care rătăcesc veşnic prin propria durere, căci dacă au avut o asemenea viaţă şi un asemenea destin nu pot avea altceva nici dincolo de moarte.
   Sunt umbre rătăcind pe orizontul absolutului, urme lăsate pe plaja eternităţii, fantasme alunecând ca norii pe cerul nimicniciei. Figuri fără viaţă, se corodează într-o neputinţă de culoare brun închis, în registre suprapuse ca într-un decor de ceramică arsă, ca într-un Egipt subteran sau ca într-o Grecie subpamânteană. Şi, implicit, ne arată ce mai poate rămâne după Josef Beuys şi Yves Klein, după Fluxus şi acţionismul vienez. Este imaginea de cenuşă rămasă după excesele secolului XX, după furia cu care a pornit să distrugă arta, iar acum, pe ruinele ei ţipălugubru bufniţele şi corbii triumfători. Prin noaptea artei trec figuri (cutremurătore). De fapt, este mai mult, este un război cumplit al omului împotriva sa şi care atinge dimensiuni spectrale nu numai din amintire, nu numai din prezent, ci, mai ales, din viitor. Aceste umbre, urme, fantasme vin din viitor.
   Curios este faptul că din aşa ceva George Petre face o pictură bună, profund evocatoare şi justificată. În faţa unor asemenea lucrări nu poţi să contrazici nimic întrucât toate sunt înzestrate cu bagajul aferent de adevăr incontestabil. Figurile, de asemenea, sunt imbatabile cu expresie de axiomă. În obiectivul picturii nu există nimic altceva decât figura umană şi aceasta ca umbră şi ca urmă. Îţi arată prezenţa ca umbră şi ca nalucă, îţi dezvăluie umbra ca urmă, ca amintire, cadrele nu pot fixa figurile care alunecă spre în afară iar fondurile deschise sunt, pentru aceasta, chiar alunecoase şi reci ca sticla. Totul este plan, bidimensional singur, totul alunecă. Bidimensionalul este definitiv prin condiţie şi nu lasă nici o şansă adâncimii, doar din loc în loc apar falii, rupturi ale unei geometrii foarte îndepărtate, ea însăşi numai amintire, la fel de fantomatică, la fel de întunecată, de închisă. Lumina este închisă în bidimnsionalul fondului, figura este închisă în fragmentarul petelor. Figurile umane evocate astfel, pete de întuneric, de gol negru, sugerează că odinioară, pentru exorcizarea răului, se cerea cunoaşterea lui, acum cunoaşterea răului se vede că este o mai accentuată fixare a lui. Cândva, se punea problema eliminării răului, acum avem convingerea că această eliminare nu este posibilă. Acest lucru nu îl constatăm numai în viaţă, ci îl descoperim chiar şi în artă şi, mai ales, îl constatăm în arta unor tineri artişti înzestraţi cu talent precum George Petre.
   Frumuseţile lumii însele sunt umbre şi urme.

Ioan IOVAN

Expoziţia personală – George Cătălin PETRE<br />   UMBRE ŞI URME Compoziţie I Compoziţie II 2010 Sanctuar II Nud II Nud I Sanctuar III Condiţie umană II Sanctuar I Condiţie umană I Sanctuar IV Inflorescenţă II Umbre III Inflorescenţă I Umbre II Umbre VII Umbre I Rugă I Rugă II Umbre VI Umbre V Umbre IV Umbra umană Somn - sepiaPage Rank