George Pătru – Expoziţie de grafică. Lansare de carte – Ana Amelia Dincă, 24 aprilie 2021 ora 12:00, Sala Atelier, Centrul Cultural ,,Ionel Perlea”

George Pătru în colecția lui Istilian Bojilov

Istilian Bojilov și George Pătru au fost colegi la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, la clasa profesorului Octav Grigorescu (până la sfârșitul anului întâi), fiind preluați până la finalizarea studiilor de Vasile Kazar. Lucrările din expoziția comemorativă fac parte din colecția graficianului bulgar, fiind schițe și studii din care rareori lipsesc personajele, suprarealismul specific operei de tinerețe rămânând pregnant în compozițiile de pe simeza Sălii „Atelier” a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia. Abordarea științifică a temelor imaginate, printr-un desen subordonat conceptului general al imaginii, ne arată forța artistului care construiește spații cu multe plasticități. Aici, acesta modelează nu numai expresivitatea negrului, ci și tentele de griuri, accentuând prin acestea și geometrizând planul perspectival, devenit uneori o inducție metafizică a lumii, neocolită de interogațiile omului modern. Deși cel mai important, desenul este subordonat formelor care permit zone de relaxare observațională, coborâte din ambianța tensională a finelor hașuri și alternând cu ductul sobru și hotărât al unor trăsături de peniță, modulate după propriul simț estetic.
George Pătru aparține unei generații remarcabile de graficieni din care fac parte Irina Lakatoș, Bojilov Istilian, Laetiția Scmidigen, Irina Niță (ulterior Pusztai), Pusztai Peter, Marta Deleanu (Vlădoiu), Ioan Doru Vlădoiu, Nicoleta Petrescu, Alexandru Bălan, Viorela Mihăilescu Vintilă, Măriuca Brâncoveanu (Popescu), Popescu Viorel.
Ana Amelia Dincă