Adelina Laura Cîmpeanu – pictură – Cu capul în mâine, 19 aprilie 2022 ora 14:00, Centrul Cultural „Ionel Perlea”

Cu capul în mâine, expoziție de pictură a artistei Adelina Laura Câmpeanu, Centrul Cultural „Ionel Perlea”- Ialomița
Punând accent pe intensitatea culorilor, Adelina Laura Cîmpeanu se remarcă prin tentativa fovă de a conferi culoare compozițiilor, dar punctul de plecare al artistei se află în expresia brută de generare a formelor. Prin sugestia și sinteza deplină a chipurilor pe care le stilizează prin utilizarea câtorva trăsături, anulând spațiul și afirmând supremația chipului uman, aceasta așează figurile pe întreaga suprafață a pânzei, evocând trăsături statice și distincte sau o mimică dinamică și exotică, luând în considerare jocul cromatic din spațiul aplatizat, organizat prin spontaneitatea definirii elementelor. Se observă o stratificare a materiei cromatice, nuanțele pure și deschise, evidențiind lumina și solaritatea portretelor de țărani, strălucirea și uneori bruschețea atmosferei existențiale.
Lucrările vorbesc despre atitudinea artistei față de una dintre cele mai interesante categorii sociale, a cărei trecere prin timp marchează chipurile brăzdate, reprezentate nemaiținând seama de convențiile picturii și caracterizându-se plastic prin gest, prin libertatea de a pensula expeditiv subiecții cu fețele mai apropiate de ideea de mască, de transformare în efigie, în emblemă unei întregi lumi imaginate. Aceste portrete neconvenționale, care lasă de o parte criteriile de școală, au pornit de la un concept bine argumentat, care l-a nivelul formei presupune narația prin implicarea aceluiași motiv pictural evocat în nenumărate variate, astfel încât seria de compoziții pare o singură lucrare, diseminată în fragmente. Această modalitate de contextualizare a conceptului este o abordare atipică, prin care Adelina Laura Cîmpeanu redă vizual reverberațiile tonalităților îndrăznețe, ele fiind cele care implică efectele estetice ale imaginii. Reducând mijloacele de expresie la maximum, tânăra artistă reprezintă personalitățile oamenilor bătrâni, ale țăranilor pe care i-a cunoscut sau pe care și-a imaginat că i-a cunoscut. Aparținând trecutului, prezentului și viitorului, această entitate a societății recuperează un timp istoric, fiind proiectată, prin totalitatea intențiilor artistei, într-un timp universal, care îi acordă conotațiile perenității. Rezultatul estetic al acestui discurs vizual a pornit de la studierea activității grupului ˶Cobra”, care era atras de evocarea antropologică atipică a unor popoare, evidențiind particularitățile acestora. Prin prisma acestui popas în istoria artei, Laura Adelina Cîmpeanu își află sursele seriei sale de lucrări în estetica expresionismului nordic, ceea ce particularizează proiectul său în contextual abordărilor artistice neconvenționale.

Ana Amelia Dincă