Expoziţie de pictură, colaj textil, obiect – Stela Maria Lucici, 23 mai 2022 ora 16:00, Sala Atelier, Centrul Cultural „Ionel Perlea”

Pictura, colajul textil și obiectul creează arealul preocupărilor Stelei Maria Lucici, o artistă nuanțată în exprimarea plastică, foarte expresivă și sigură pe mijloacele de reprezentare. Elementele vegetale utilizate ca motiv de plecare al multor configurații sunt ferestre către jocul cu formele, cu tonurile și cu sugestiile geometrice, care potențează un discurs vizual ținut sub control de o experiență de atelier susținută. Caracterul decorativ al compozițiilor artistei este dublat de efecte picturale, iar pictura sa lasă la vedere justețea desenului stăpânit și criteriile compoziționale subsumate în abordări de maximă ținută stilistică. Conciziunea liniei este amplificată de culoare, iar dexteritatea alternanței de suprafețe devoalte în planuri și profunzimi rezonează cu delimitările figurative. La acestea se adaugă grafii obținute din alternanța liniilor fine ale unor trasări de pensulă tensionate prin repetitivitate, cu trasee răzlețe ori concentrate, care prin asimetrii creează armonia diferitelor componente vizuale, întregindu-le mesajul estetic, rămânând ca prin simetrii compunerea arealul amplu al sugestivității să întregească ansamblul viziunii identitare a artistei. Din corpusul operei sale de până acum, nu lipsește nici figura umană. Aproape suprarealist împodobită cu simboluri florale, aceasta este plasată în zona personajului meditativ, al cărui destin se desfășoară într-o memorie a interogațiilor despre existență. Însă colajele vin să amplifice prin prețiozitatea diferitelor materialități, prin frumusețea texturii textile, o creație cu note personale. Acest tip de lucrări concurează cu spațiile pictate printr-o gestică uneori dezinvoltă, dinamică, alteori printr-o controlată alăturare de tonalități, multiplicate în forme aranjate astfel încât să creeze iluzia extinderii nelimitate a spațiului. Artista este foarte flexibilă plastic atunci când schimbă referințele imagistice. De la figurativul interpretat, trece în mod firesc la zone mai abstracte de receptare a realității. Acest lucru este evident și în colaj, și în designul vestimentar, unde folosindu-se de expresivele elementele de limbaj plastic, construiește fragmente ale unor universuri vizuale, care îi străbat eseurile într-un parcurs unitar, de la morfologia nonfigurală la fantezia creatoare.

Ana Amelia Dincă