CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE DIRIJAT IONEL PERLEA, Sala de Concerte „Europa” a Consiliului Judeţean Ialomiţa, Slobozia – România, 27-29 iulie 2023, Ediția VII

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE DIRIJAT IONEL PERLEA

Sala de Concerte „Europa” – Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea

Slobozia – România

27-29 iulie 2023, Ediția VII

REGULI DE APLICARE

Competiția Internațională de Dirijare Ionel Perlea este deschisă participanților de toate vârstele și naționalitățile. FĂRĂ LIMITĂ DE VÂRSTĂ !

Termenul limită de înregistrare este  10 iulie 2023

ÎNREGISTRARE

Documentele de aplicare care trebuie încărcate pentru fiecare participant sunt:

Formularul de cerere aici 

-curriculum vitae

-copie după actul de identitate

-fotografie recenta

-dovada plății taxei de înregistrare

Toate documentele trebuie trimise la: [email protected]

IMPORTANT:

Documentele de aplicare trebuie să fie însoțite de o înregistrare video încărcată de 10-15 minute, care arată solicitantul lucrând ca dirijor, în timpul repetiției sau al concertului. Înregistrările de la repetițiile de pian sunt eligibile. Se admite orice repertoriu.

Înregistrările video vor fi încărcate publice sau nelistate pe YouTube, iar linkul va fi inclus în formularul de cerere în caseta corespunzătoare .

Fiecare piesă sau fragment trebuie înregistrat într-o singură înregistrare (fără editare). Se recomandă insistent ca fața și mâinile candidatului să fie vizibile în orice moment (vedere frontală) și ca unghiul camerei să fie fix.

De asemenea, se recomandă insistent ca sunetul să fie de o calitate satisfăcătoare.

Admiterea la concurs se va face pe baza acestor înregistrări video, care vor fi evaluate de Juri. Rezultatele preselecției vor fi anunțate până pe 15 iulie 2023 pe site-ul Competiției Ulterior, concurenții selectați vor primi prin e-mail confirmarea participării la Competiție.

Prin completarea și depunerea Formularului de înscriere, fiecare candidat confirmă că este de acord cu Regulamentul Concursului în toate detaliile acestora. Versiunea în limba română a Regulamentului Concursului prevalează pentru toate interpretările.

Prin completarea și depunerea Formularului de înscriere, concurenții sunt de acord cu înregistrarea audio și video a rundelor Competiției și acordă organizatorilor cesionarea drepturilor aferente.

TAXELE DE ÎNREGISTRARE ȘI DE PARTICIPARE

Taxa de inscriere: 100 euro

Taxele și comisioanele bancare vor fi plătite de către participanți astfel încât cuantumul taxei de înscriere să rămână intactă.

Taxa de înscriere nu se restituie în cazul eliminării după preselecție, în cazul retragerii sau în cazul neprezentării la concurs.

Taxa de participare: 300 euro

După runda de preselecție video, toți solicitanții admiși vor plăti o taxă de participare de 300 EUR până pe 20 iulie 2023

Taxa de participare include cazarea și 2 mese pe zi (mic dejun/prânz) pentru fiecare participant , atâta timp cât acesta rămâne în competiție.

JURIU:

 • Sabin Păutza – România – Președintele Juriului

Compozitor, dirijor, muzicolog

 • Michalis Economou – Grecia

Dirijor, compozitor, director muzical al Orchestrei Simfonice a Radioului Grec

 • Svetlana Bivol – Republica Moldova

Director General al Filarmonici Naţionale „Serghei Lunchevici”, Moldova

 • Cristian Lupeş – România

Dirijor, Director General al Filarmonicii de Stat Sibiu

 • Antoniu Zamfir – România

Director al Operei Române Craiova

 • Ioan Dragoș Dimitriu – România

Director General al Filarmonicii de Stat Braşov

 • Alexandru Ganea – România

Dirijor, profesor de orchestră al Universității Naționale de Muzică din București

Juriul decide câștigătorii pentru fiecare secțiune a concursului.

Deciziile Juriului sunt irevocabile.

Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda toate premiile sau de a suplimenta numărul de premii acordate (după caz) în fiecare secțiune.

PREMII

Valoarea totală a premiilor este de 5200 EUR

Premii:

Premiul I :2500 €

Premiul al doilea: 1200 €

Premiul al treilea: 700 €

Premiul al patrulea: 300 €

Premiul orchestrei: 500 €

Premii speciale:

Numirea în sezonul 2023-2024 a:

 • Orchestra simfonică a radioului grecesc
 • Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Moldova
 • Filarmonica de Stat Sibiu – România
 • Opera Română Craiova
 • Filarmonica de Stat Braşov – România

PROGRAMUL CONCURSULUI

27 iulie 2023 – tragerea la sorți de LOTURILE și PRIMA TURĂ

28 iulie 2023– SEMIFINALE

29 iulie 2023 – FINALE & CEREMONIE DE PREMIERE

PROGRAMUL CONCURSULUI

Concursul are trei etape: Prima rundă, SEMIFINALĂ și FINALĂ, toate rundele sunt cu Orchestra „Ionel Perlea”, orchestra oficială a competiției.

PRIMA RUNDA 

Uverturi :

W A Mozart–Cosi fan tutte

Lv Beethoven – Coriolan

Mendelssohn – Hebrides

Rossini – Il Barbiere di Siviglia

simfonic :

J.Haydn-Simfonia nr.92 în sol major„Oxford”–p.eu,p.IV

WA Mozart – Simfonia nr. 35 în re major „Haffner” – p. eu, p. IV

Lv Beethoven – Simfonia nr. 3 în mi bemol major – „Eroica” – integral

SEMI FINALA 

Operă:

Rossini Il Barbiere di Siviglia

„Ecco ridente il cielo” – Il Conte di Almaviva

„Una voce poco fa” () – Rosina

„La calunnia e un venticello” – Don Basilio

Gounod Faust

„O, Dumnezeule! Que de bijoux” – Marguerite

„Salut, demeure chaste et pure” – Faust

„Le veau d’or est toujour debout!” – Mephisto

FINAL

O piesă din fiecare rundă anterioară (Simfonie și Opera), prin tragere la sorți.

ALTE SPECIFICAȚII

Toate rundele concursului vor avea loc la Europa Concert Hall Slobozia, cu Orchestra Ionel Perlea .

Înscrierea în concurs se face în ordinea stabilită prin tragere la sorți.

Participarea finaliştilor la Ceremonia de premiere este obligatorie.

PLATĂ:

Plata taxelor de înscriere și participare se va achita în următoarele conturi bancare:

Pentru plata in EURO:

IBAN: EURO: RO78BTRLEURCRT0589901301

BANCA TRANSILVANIA,ROMANIA

SWIFT / BIC: BTRLRO22

Beneficiar Cont: Asociaţia SUONARTE

Cu menţiunea : Conducere Concurs

Pentru plata în echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății:

IBAN: RON: RO31BTRLRONCRT0589901301

Banca Transilvania, Romania

Beneficiar Cont: Asociaţia SUONARTE

Cu menţiunea: Desfăşurarea Concursului 


Pentru mai multe informații:

E-mail: [email protected]

Tel.: +40 721 665 332

International Conducting Competition

2023

27th-29th of July, 2023, Edition VII 

Europe Concert Hall – Ionel Perlea UNESCO Cultural Center

Slobozia – Romania

PPLICATION RULES
Ionel Perlea International Conducting Competition is open to participants of all ages and nationalities. NO AGE LIMIT!
The registration deadline is 10th of July, 2023

REGISTRATION
The application documents to be uploaded for each participant are:
– Application form here
– Curriculum vitae
– Copy of an identity document
– Recent Photo
– The Proof of payment of the Registration fee
All documents must be sent at: [email protected]

IMPORTANT:
Application documents must be accompanied by an uploaded 10-15 minutes video recording which shows the applicant working as a conductor, during rehearsal or concert. Recordings from piano rehearsals are eligible. Any repertoire is admitted.
Video recordings will be uploaded public or unlisted on YouTube, and the link will be included in the application form in the appropriate box.
Each piece or fragment must be recorded in a single take (no editing). It is strongly recommended that the candidate’s face and hands should be visible at all times (front view) and that the camera angle should be fixed.
It is also strongly recommended that the sound should be of satisfactory quality.
Admission to the competition will be based on these video recordings, which will be assessed by the Jury. The results of the pre-selection will be announced till 15th of July, 2023 on the Competition site. Subsequent, selected contestants will receive via e-mail the confirmation of Competition participation.
By filling in and submitting the Application form, each candidate confirms that he agrees with the Competition Rules in all their details. The Romanian version of the Competition Rules prevails for all interpretations.
By completing and submitting the Application form, the competitors agree with the audio and video recording of the Competition rounds and give the assignment for related rights to the organizers.

REGISTRATION & PARTICIPATION FEES
Registration fee: 100 Euro
The fees and bank commissions will be paid by the participants so that the amount of the registration fee remains intact.
The registration fee is not refunded in case of elimination after the preselection, in case of withdrawal or in case of non-submission to the contest.
Participation fee: 300 euro
After the video preselection round, all admitted applicants will pay a 300€ participation fee until July 20th, 2023
The participation fee includes accommodation and 2 meals per day (breakfast/lunch) for each participant, as long as they stay in the competition.
JURY:
•Sabin Păutza – Romania – President of the Jury
Composer, Conductor, Musicologist
•Michalis Economou – Greece
Conductor, Composer, Music Director of Greek Radio Symphony Orchestra
•Svetlana Bivol – Republic of Moldova
General Manager of National Philharmonia „Serghei Lunchevici”, Moldova
•Daniel Jinga – Romania
General Manager of Bucharest National Opera House
•Cristian Lupeș – Romania
Conductor, General Manager of the Sibiu State Philharmonia
•Antoniu Zamfir – Romania
Manager of the Romanian Opera Craiova
•Ioan Dragoș Dimitriu – Romania
General Manager of Brasov State Philharmonia
•Alexandru Ganea – Romania
Conductor, Orchestra Teacher of National University of Music of Bucharest
The Jury decides the winners for each section of the contest.
The decisions of the Jury are irrevocable.
The Jury reserves the right not to award all prizes or to supplement the number of prizes awarded (as the case may be) in each section.
PRIZES
The total prizes amount is 5200€
Prizes:
First Prize: 2500€
Second Prize: 1200€
Third Prize: 700€
Fourth Prize: 300€
Orchestra Prize: 500€
Special Prizes:
Appointment in the 2023-2024 season of the:
•Greek Radio Symphony Orchestra
•National Philharmonia „Serghei Lunchevici”, Moldova
•Bucharest National Opera House – Romania
•State Philharmonia Sibiu – Romania
•Romanian Opera Craiova – Romania
•State Philharmonia Brasov – Romania

COMPETITION SCHEDULE
July 27th, 2023 – DRAW of LOTS & FIRST ROUND
July 28th, 2023 – SEMIFINALS
July 29th, 2023 – FINALS & AWARDS CEREMONY

COMPETITION PROGRAM
The competition has three rounds: First Round, the SEMIFINAL and the FINAL, all rounds are with “Ionel Perlea” Orchestra, the official orchestra of the competition.
FIRST ROUND
Ouvertures:
W.A. Mozart – Cosi fan tutte
L.v. Beethoven – Coriolan
Mendelssohn – Hebrides
Rossini – Il Barbiere di Siviglia

Symphonic:
J. Haydn – Symphony No. 92 in G major „Oxford” – p. I, p. IV
W.A. Mozart – Symphony No. 35 in D major „Haffner” – p. I, p. IV
L.v. Beethoven – Symphony No. 3 in E flat major – „Eroica” – Full

SEMIFINAL

Opera:
Rossini Il Barbiere di Siviglia
“Ecco ridente il cielo” – Il Conte di Almaviva
„Una voce poco fa” () – Rosina
“La calunnia e un venticello” – Don Basilio
Gounod Faust
“O, Dieu! Que de bijoux” – Marguerite
“Salut, demeure chaste et pure” – Faust
“Le veau d’or est toujour debout!” – Mèphisto

FINAL
One piece from each previous rounds (Symphony and Opera), by drawing lots.

OTHER SPECIFICATIONS
All competition rounds will take place at Europa Concert Hall Slobozia, with Ionel Perlea

Orchestra.
Competition entry is made in the order established by the draw of lots.
Participation of the finalists at the Award Ceremony is mandatory.

PAYMENT:
The payment of the registration and participation fees will be paid in the following bank accounts:
For payment in EURO:
IBAN: EURO: RO78BTRLEURCRT0589901301
BANCA TRANSILVANIA,ROMANIA
SWIFT / BIC: BTRLRO22

Account Beneficiary: Asociatia SUONARTE

With the mention: Conducting Competition
For payment in the equivalent in RON at the NBR exchange rate on the day of payment:
IBAN: RON: RO31BTRLRONCRT0589901301

Banca Transilvania, Romania
Account Beneficiary: Asociatia SUONARTE
With the mention: Conducting Competition