Festivalul şi concursul „Ionel Perlea”

July, 20-25, 2024

Teacher:

 Maestro DAVID CRESCENZI 

Conductor,  Artistic Director of Cluj-Napoca National Opera House and Cairo Opera House

Location:

“George Enescu” Concert Hall
Bucharest National Music University Romania

DESCRIPTION:

Ionel Perlea Cultural Center, SUONARTE Cultural Association and International Acclaimed Conductor David Crescenzi offer an intensive week-long course in Opera Conducting.

Limited to maximum 10 active participants and 10 passive participants, the masterclass guarantees each participant 105 minutes of orchestra podium exposure, including public performance, in addition to 105 minutes of conducting practicum with piano duo, and extensive score study. The masterclass provides a unique opportunity to study and conduct two of the Puccini’s Masterpieces, La BOHEME and TOSCA. The course provides a great opportunity to not only work with a professional orchestra, choir and soloists but also to produce professional-quality videos, in rehearsal and concert. The program will be able to accommodate aspiring and practicing conductors at all stages of experience.

About MAESTRO CRESCENZI:

Pianist, Chorus Master and Orchestra Conductor

For several years he collaborated with Alessio Vlad and was also a student of Gustav Kuhn.

He started his career as accompanist and substitute conductor in several theatres and lyrical festivals, both in Italy and abroad, and now he is a twentyfive-years career Orchestra Conductor and Chorus Master.

LOCATION:

The course will take place in Bucharest, at Bucharest National University of Music, Strada Știrbei Vodă 33, București 010102 .

The General Rehearsal and the Final Concert will take place at Europa Concert Hall, Slobozia, Romania

The city of Slobozia is situated 120 km east of Bucharest, the capital of Romania, and 150 km west of Constanța, an important port at the Black Sea.

REPERTOIRE:

Giacomo Puccini:

La Boheme ( Act I, Act III)
Tosca ( Act I, Act III)

Participants have the opportunity to rehearse all the scenes selected alongside “Ionel Perlea” Orchestra, which includes musicians from the Bucharest National Opera and the George Enescu Philharmonic and alongside soloists from the Bucharest National Opera, the “Oleg Danovski” Opera and Ballet Theatre in Constanta, the Romanian National Opera Cluj-Napoca. ALL PARTICIPANTS will conduct in the Final Concert. Maestro David Crescenzi will make final assignments for the performance.

SCHEDULE:

The duration of each rehearsal is 3 hours (180 min.) + 2 breaks of 15 min. The masterclass guarantees each participant minimum 105 minutes of orchestra podium exposure, including public performance, in addition to 105 minutes of conducting practicum with piano duo, and extensive score study.

• July 19, 2024

Arrival in Bucharest Romania;

• July 20–22, 2024

Piano Sessions and Score Study: daily 3-hr sessions with piano duo between 11:00 – 14:30 and 17:30 – 21:00; additional score study and optional technique sessions;

• July 23, 2024

Orchestra Session between 11:00 – 14:30
Orchestra Session between 17:30 – 21:00

• July 24, 2024

Orchestra Session between 11:00 – 14:30
Orchestra Session between 17:30 – 21:00

• July 25, 2024

General Rehearsal — between 13:00 – 16:30

Final Concert: 19:00

• July 26 , 2024

Departure

All active participants will receive video and audio recordings (raw or edited) from front and back of the General Rehearsal and Performance as well as a large publicity poster.

ELIGIBILITY:

This masterclass is open to all conductors. There is no upper age limit. Applicants of varying levels of training and experience will be considered. A maximum of 10 active applicants and 10 passive

applicants will be selected to participate.

APPLICATION PROCESS:

Complete application form here.

The application documents to be send uploaded for each participant are:

– a short curriculum vitae

– a copy of an identity document

– a recent photo

– a proof of payment of the registration fee

All documents must be sent at: [email protected]

Applications will be accepted until July 7, 2024

Important: The application for active participants requires a recent video recording with a length of maximum 10 minutes which shows the applicant

working as a conductor (frontview). Passive participants will be accepted in the order of registration (no video recording needed).

𝐀𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐧𝐨𝐭𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐨𝐟 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐩𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐛𝐲 July 10, 2024.

COST:

Preselection fee:

• Active Participant Application Fee – 100€

All application fees will be refunded only if the participants do not pass the pre-selection phase.

Tuition Fee:

• Active Participant Tuition & Recording Fee – 1800€

• Passive Participant Tuition Fee – 300€.

The payment of the tuition fee in euro or the equivalent in RON at the National Bank of Romania exchange rate on the day of payment will be paid into one of the following accounts:

For payment in EURO:

Asociatia SUONARTE

Banca Transilvania, Romania

EURO: RO78BTRLEURCRT0589901301

SWIFT/BIC: BTRLRO22

With the mention: “Conducting Masterclass”

For payment in the equivalent in RON at the NBR exchange rate on the day of payment:

Asociatia SUONARTE

Banca Transilvania, Romania

RON: RO31BTRLRONCRT0589901301

SWIFT/BIC: BTRLRO22

With the mention: „Conducting Masterclass”

For questions or further information regarding the masterclass, please contact us:

E-mail: [email protected]

Tel.: +40 721 665 332

20-25 iulie 2024

Profesor:

 Maestrul DAVID CRESCENZI 

Dirijor, director artistic al Operei Naționale Cluj-Napoca și al Operei din Cairo

Locație:

Sala de Concerte „George Enescu”
Universitatea Națională de Muzică București România

DESCRIERE:

Centrul Cultural Ionel Perlea, Asociația Culturală SUONARTE și dirijorul apreciat internațional David Crescenzi oferă un curs intensiv de o săptămână de dirijat de operă.

Limitat la maximum 10 participanți activi și 10 participanți pasivi, masterclass-ul garantează fiecărui participant 105 minute de expunere pe podiumul orchestrei, inclusiv interpretarea publică, în plus față de 105 minute de practică de dirijat cu duo de pian și studiu amplu de scor. Masterclass-ul oferă o oportunitate unică de a studia și a conduce două dintre capodoperele lui Puccini, La BOHEME și TOSCA. Cursul oferă o oportunitate grozavă de a lucra nu numai cu o orchestră, cor și soliști profesioniști, ci și pentru a produce videoclipuri de calitate profesională, în repetiții și concerte. Programul va putea găzdui dirijori aspiranți și practicanți la toate etapele experienței.

Despre MAESTRO CRESCENZI:

Pianist, maestru de cor și dirijor de orchestră

Câțiva ani a colaborat cu Alessio Vlad și a fost și elevul lui Gustav Kuhn.

Și-a început cariera ca acompaniator și dirijor supleant în mai multe teatre și festivaluri lirice, atât în ​​Italia, cât și în străinătate, iar acum are o carieră de douăzeci și cinci de ani, dirijor de orchestră și maestru de cor.

LOCAȚIE:

Cursul se va desfășura în București, la Universitatea Națională de Muzică București, Strada Știrbei Vodă 33, București 010102 .

Proba Generală și Concertul Final vor avea loc la Sala de Concerte Europa, Slobozia, România

Orașul Slobozia este situat la 120 km est de București, capitala României, și la 150 km vest de Constanța, un port important la Marea Neagră.

REPERTORIU:

Giacomo Puccini:

La Boheme ( Act I, Act III)
Tosca ( Act I, Act III)

Participanții au posibilitatea de a repeta toate scenele selectate alături de Orchestra „Ionel Perlea”, care include muzicieni ai Operei Naționale București și Filarmonicii George Enescu și alături de soliști de la Opera Națională București, Teatrul de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța. , Opera Națională Română Cluj-Napoca. TOȚI PARTICIPANȚII vor conduce în Concertul Final. Maestrul David Crescenzi va face sarcinile finale pentru spectacol.

PROGRAMA:

Durata fiecărei repetiții este de 3 ore (180 min.) + 2 pauze de 15 min. Masterclass-ul garantează fiecărui participant cel puțin 105 minute de expunere la podiumul orchestrei, inclusiv interpretarea în public, în plus față de 105 minute de practică de dirijat cu duo-ul de pian și studiu amplu de partitură.

• 19 iulie 2024

Sosire in Bucuresti Romania;

• 20–22 iulie 2024

Sesiuni de pian și studiu de partituri: sesiuni zilnice de 3 ore cu duo de pian între orele 11:00 – 14:30 și 17:30 – 21:00; studiu de punctaj suplimentar și sesiuni de tehnică opțională;

• 23 iulie 2024

Sesiune de orchestra intre orele 11:00 – 14:30
Sesiune de orchestra intre orele 17:30 – 21:00

• 24 iulie 2024

Sesiune de orchestra intre orele 11:00 – 14:30
Sesiune de orchestra intre orele 17:30 – 21:00

• 25 iulie 2024

Repetiție generală — între orele 13:00 – 16:30

Concert final: ora 19:00

• 26 iulie 2024

Plecare

Toți participanții activi vor primi înregistrări video și audio (brute sau editate) din față și din spate ale repetiției generale și ale spectacolului, precum și un poster publicitar mare.

ELIGIBILITATE:

Acest masterclass este deschis tuturor dirijorilor. Nu există limită superioară de vârstă. Vor fi luați în considerare solicitanții cu diferite niveluri de pregătire și experiență. Vor fi selectați maximum 10 aplicanți activi și 10 pasivi.

PROCESUL DE APLICARE:

Completați formularul de cerere  aici .

Documentele de aplicare care trebuie trimise încărcate pentru fiecare participant sunt:

– un scurt curriculum vitae

– copie după actul de identitate

– o fotografie recentă

– dovada plății taxei de înscriere

Toate documentele trebuie trimise la adresa: [email protected]

Cererile vor fi acceptate până pe 7 iulie 2024

Important: Aplicația pentru participanții activi necesită o înregistrare video recentă, cu o durată de maximum 10 minute, care arată solicitantul

lucrând ca conductor (vedere frontală). Participanții pasivi vor fi acceptați în ordinea înregistrării (nu este necesară înregistrarea video).

Cererile vor fi acceptate până pe 10 iulie 2024

COST:

Taxa de preselecție:

• Taxa de participare activă – 100€

Toate taxele de înscriere vor fi rambursate numai dacă participanții nu trec faza de preselecție.

Taxa de școlarizare:

• Taxa de școlarizare și înregistrare pentru participant activ – 1800 EUR

• Taxa de școlarizare pentru participanți pasivi – 300 EUR.

Plata taxei de școlarizare în euro sau echivalentul în lei la cursul Băncii Naționale a României din ziua plății va fi achitată într-unul din următoarele conturi:

Pentru plata in EURO:

Asociatia SUONARTE

Banca Transilvania, România

EURO: RO78BTRLEURCRT0589901301

SWIFT/BIC: BTRLRO22

Cu mențiunea: „Conducerea Masterclass”

Pentru plata în echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății:

Asociatia SUONARTE

Banca Transilvania, România

RON: RO31BTRLRONCRT0589901301

SWIFT/BIC: BTRLRO22

Cu mentiunea: „Conducerea Masterclass”

Pentru întrebări sau informații suplimentare despre masterclass, vă rugăm să ne contactați:

E-mail: [email protected]

Tel.: +40 721 665 332

IONEL PERLEA

 International Conducting Competition

2024

26th-28th of July, 2024, Edition VIII 

Europe Concert Hall – Ionel Perlea Cultural Center, Slobozia – Romania

APPLICATION RULES

Ionel Perlea International Conducting Competition is open to participants of all ages and nationalities. NO AGE LIMIT!

The registration deadline is  10th of July, 2024

REGISTRATION

The application documents to be uploaded for each participant are:

 Application form here

– Curriculum vitae

– Copy of an identity document

– Recent Photo

– The  Proof of payment of the Registration fee

All documents must be sent at: [email protected]

IMPORTANT:

Application documents must be accompanied by an uploaded 10-15 minutes video recording which shows the applicant working as a conductor, during rehearsal or concert. Recordings from piano rehearsals are eligible. Any repertoire is admitted.

Video recordings will be uploaded public or unlisted on YouTube, and the link will be included in the application form in the appropriate box.

Each piece or fragment must be recorded in a single take (no editing). It is strongly recommended that the candidate’s face and hands should be visible at all times (front view) and that the camera angle should be fixed.

It is also strongly recommended that the sound should be of satisfactory quality.

Admission to the competition will be based on these video recordings, which will be assessed by the Jury. The results of the pre-selection will be announced till 15th of July, 2024 on the Competition site. Subsequent, selected contestants will receive via e-mail the confirmation of Competition participation.

By filling in and submitting the Application form, each candidate confirms that he agrees with the Competition Rules in all their details. The Romanian version of the Competition Rules prevails for all interpretations.

By completing and submitting the Application form, the competitors agree with the audio and video recording of the Competition rounds and give the assignment for related rights to the organizers.

REGISTRATION & PARTICIPATION FEES

Registration fee: 100 Euro

The fees and bank commissions will be paid by the participants so that the amount of the registration fee remains intact.

The registration fee is not refunded in case of elimination after the preselection, in case of withdrawal or in case of non-submission to the contest.

Participation fee: 300 euro

After the video preselection round, all admitted applicants will pay a 300€ participation fee until July 18th, 2024

The participation fee includes accommodation and 3 meals per day (breakfast/lunch / dinner) for each participantas long as they stay in the competition.

JURY:

 • Sabin Păutza – Romania – President of the Jury

Composer, Conductor, Musicologist

 • Michalis Economou – Greece

Conductor, Composer, Music Director of Greek Radio Symphony Orchestra

 • Svetlana Bivol – Republic of Moldova

General Manager of  National Philharmonia „Serghei Lunchevici”, Moldova

 • Cristian Lupeș – Romania

Conductor, General Manager of the Sibiu State Philharmonia

 • Daniela Vlădescu – Romania

Manager of National Theater of Opera & Ballet “Oleg Danovski”, Constanța 

 • Sebastian Tegzeșiu – Romania

General Manager of Brasov State Philharmonia

 • Alexandru Ganea  – Romania

Conductor, Orchestra Teacher of National University of Music of Bucharest

The Jury decides the winners for each section of the contest.

The decisions of the Jury are irrevocable.

The Jury reserves the right not to award all prizes or to supplement the number of prizes awarded (as the case may be) in each section.

PRIZES

The total prizes amount is 5200€

Prizes:

First Prize: 2500€

Second Prize: 1200€ 

Third Prize: 700€

Orchestra Prize: 500€ 

Special Prize: 300€

Special Prizes:

Appointment in the 2024-2025 season of the:

 • Greek Radio Symphony Orchestra
 • National Philharmonia „Serghei Lunchevici”, Moldova
 • State Philharmonia Sibiu – Romania
 • National Theater of Opera & Ballet “Oleg Danovski” – Romania
 • State Philharmonia Brasov – Romania

COMPETITION SCHEDULE

July 26th, 2024 – DRAW of LOTS & FIRST ROUND

July 27th, 2024 – SEMIFINALS

July 28th, 2024 – FINALS & AWARDS CEREMONY

COMPETITION PROGRAM

The competition has three rounds: First Round, the SEMIFINAL and the FINAL, all rounds are with “Ionel Perlea” Orchestra, the official orchestra of the competition.

FIRST ROUND 

Ouvertures:

W.A. Mozart – Don Giovanni 

L.v. Beethoven – Egmont

F. Mendelssohn – Hebrides

Symphonic:

W. A. Mozart – Symphony no.41 in C Major, K.551 “Jupiter” , p I , p.IV 

L.v. Beethoven – Symphony no. 7 in A Major, p. I, p. IV 

F. Mendelssohn- Symphony no.3 , p.I, p.II, p.III, p.IV

SEMIFINAL 

Opera:

Don Giovanni 

– Finch’ han dal vino- Don Giovanni 

– Madamina, il catalogo è questo – Leporello 

– Il mio tesoro intanto -Don Ottavio 

– In qual eccesso … Mi tradi ….Donna Elvira 

– Don Ottavio son morta… Or sai chi l” onore – Donna Anna

Le Nozze di Figaro

– La vendetta – Don Basilio 

– Hai già vinta la causa – Il Conte d’Almaviva 

– E Susanna non vien..Dove Sono… – Contessa 

– Giunse al fin il momento… Deh vieni, non tardar – Susanna

Così fan Tutte

– In uomini, in soldati .. Despina

FINAL

One piece from each previous rounds (Symphony and Opera), by drawing lots.

OTHER SPECIFICATIONS

All competition rounds will take place at Europa Concert Hall Slobozia, with Ionel Perlea Orchestra.

Competition entry is made in the order established by the draw of lots.

Participation of the finalists at the Award Ceremony is mandatory.

PAYMENT:

The payment of the registration and participation fees will be paid in the following bank accounts:

For payment in EURO:

IBAN: EURO: RO78BTRLEURCRT0589901301

BANCA TRANSILVANIA,ROMANIA

SWIFT / BIC:BTRLRO22

Account Beneficiary: Asociatia SUONARTE

With the mention: Conducting Competition

For payment in the equivalent in RON at the NBR exchange rate on the day of payment:

IBAN: RON: RO31BTRLRONCRT0589901301

Banca Transilvania, Romania

Account Beneficiary: Asociatia SUONARTE

With the mention: Conducting Competition 


For further information:

E-mail: [email protected]

Tel.: +40 721 665 332

Concursul internaţional de dirijat

IONEL PERLEA

2024

26-28 iulie 2024, Ediția a VIII-a 

Sala Europa – Centrul Cultural Ionel Perlea, Slobozia – România

REGULI DE APLICARE

Competiția Internațională de Dirijare Ionel Perlea este deschisă participanților de toate vârstele și naționalitățile. FĂRĂ LIMITĂ DE VÂRĂ !

Termenul limită de înregistrare este  10 iulie 2024

ÎNREGISTRARE

Documentele de aplicare care trebuie încărcate pentru fiecare participant sunt:

– Formularul de cerere aici 

– Curriculum vitae

– copie după actul de identitate

– Fotografie recenta

– Dovada plății taxei de înregistrare

Toate documentele trebuie trimise la: [email protected]

IMPORTANT:

Documentele de aplicare trebuie să fie însoțite de o înregistrare video încărcată de 10-15 minute, care arată solicitantul lucrând ca dirijor, în timpul repetiției sau al concertului. Înregistrările de la repetițiile de pian sunt eligibile. Se admite orice repertoriu.

Înregistrările video vor fi încărcate publice sau nelistate pe YouTube, iar linkul va fi inclus în formularul de cerere în caseta corespunzătoare .

Fiecare piesă sau fragment trebuie înregistrat într-o singură înregistrare (fără editare). Se recomandă insistent ca fața și mâinile candidatului să fie vizibile în orice moment (vedere frontală) și ca unghiul camerei să fie fix.

De asemenea, se recomandă insistent ca sunetul să fie de o calitate satisfăcătoare.

Admiterea la concurs se va face pe baza acestor înregistrări video, care vor fi evaluate de Juri. Rezultatele preselecției vor fi anunțate până pe 15 iulie 2024 pe site-ul Competiției. Ulterior, concurenții selectați vor primi prin e-mail confirmarea participării la Competiție.

Prin completarea și depunerea Formularului de înscriere, fiecare candidat confirmă că este de acord cu Regulamentul Concursului în toate detaliile acestora. Versiunea în limba română a Regulamentului Concursului prevalează pentru toate interpretările.

Prin completarea și depunerea Formularului de înscriere, concurenții sunt de acord cu înregistrarea audio și video a rundelor Competiției și acordă organizatorilor cesionarea drepturilor aferente.

TAXELE DE ÎNREGISTRARE ȘI DE PARTICIPARE

Taxa de înscriere: 100 euro

Taxele și comisioanele bancare vor fi plătite de către participanți astfel încât cuantumul taxei de înscriere să rămână intactă.

Taxa de înscriere nu se restituie în cazul eliminării după preselecție, în cazul retragerii sau în cazul neprezentării la concurs.

Taxa de participare: 300 euro

După runda de preselecție video, toți solicitanții admiși vor plăti o taxă de participare de 300 EUR până pe 18 iulie 2024

Taxa de participare include cazarea și 3 mese pe zi (mic dejun/prânz/cina) pentru fiecare participantatâta timp cât acesta rămâne în competiție.

JURIU:

 • Sabin Păutza – România – Președintele Juriului

Compozitor, dirijor, muzicolog

 • Michalis Economou – Grecia

Dirijor, compozitor, director muzical al Orchestrei Simfonice a Radioului Grec

 • Svetlana Bivol – Republica Moldova

Director General al Filarmonici Naţionale „Serghei Lunchevici”, Moldova

 • Cristian Lupeș – România

Dirijor, Director General al Filarmonicii de Stat Sibiu

 • Daniela Vlădescu – România

Director al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, Constanța 

 • Sebastian Tegzeșiu – România

Director General al Filarmonicii de Stat Braşov

 • Alexandru Ganea – România

Dirijor, profesor de orchestră al Universității Naționale de Muzică din București

Juriul decide câștigătorii pentru fiecare secțiune a concursului.

Deciziile Juriului sunt irevocabile.

Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda toate premiile sau de a suplimenta numărul de premii acordate (după caz) în fiecare secțiune.

PREMII

Valoarea totală a premiilor este de 5200 EUR

Premii:

Premiul I: 2500€

Premiul II: 1200 euro 

Premiul III: 700 euro

Premiul orchestrei: 500 euro 

Premiul special: 300 euro

Premii speciale:

Numirea în sezonul 2024-2025 a:

 • Orchestra simfonică a radioului grecesc
 • Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”, Moldova
 • Filarmonica de Stat Sibiu – România
 • Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” – România
 • Filarmonica de Stat Braşov – Romania

PROGRAMUL CONCURSULUI

26 iulie  – tragerea la sorți de LOTURILE și PRIMA TURĂ

27 iulie  – SEMIFINALE

28 iulie  – FINALE & CEREMONIE DE PREMIERE

PROGRAMUL CONCURSULUI

Concursul are trei etape: Prima rundă, SEMIFINALĂ și FINALĂ, toate rundele sunt cu Orchestra „Ionel Perlea”, orchestra oficială a competiției.

PRIMA RUNDA 

Uverturi :

WA Mozart – Don Giovanni 

Lv Beethoven – Egmont

F. Mendelssohn – Hebride

simfonic :

WA Mozart – Simfonia nr.41 în do major, K.551 „Jupiter” , p I , p.IV 

Lv Beethoven – Simfonia nr. 7 în la major, p. eu, p. IV 

F. Mendelssohn- Simfonia nr.3 , pI, p.II, p.III, p.IV

SEMI FINALA 

Operă:

Don Giovanni 

– Finch’ han dal vino- Don Giovanni 

– Madamina, il catalogo è questo – Leporello 

– Il mio tesoro intanto -Don Ottavio 

– In qual eccesso … Mi tradi ….Donna Elvira 

– Don Ottavio son morta… Or sai chi l” onore – Donna Anna

Le Nozze di Figaro

– La vendetta – Don Basilio 

– Hai già vinta la causa – Il Conte d’Almaviva 

– E Susanna non vie..Dove Sono… – Contessa 

– Giunse al fin il momento… Deh vieni, non tardar – Susanna

Così fan Tutte

– In uomini, in soldati .. Despina

FINALA

O piesă din fiecare rundă anterioară (Simfonie și Opera), prin tragere la sorți.

ALTE SPECIFICAȚII

Toate rundele concursului vor avea loc la Sala Europa, Slobozia, cu Orchestra Ionel Perlea .

Înscrierea în concurs se face în ordinea stabilită prin tragere la sorți.

Participarea finaliştilor la Ceremonia de premiere este obligatorie.

PLATĂ:

Plata taxelor de înscriere și participare se va achita în următoarele conturi bancare:

Pentru plata in EURO:

IBAN: EURO: RO78BTRLEURCRT0589901301

BANCA TRANSILVANIA,ROMANIA

SWIFT / BIC: BTRLRO22

Beneficiar cont: Asociaţia SUONARTE

Cu menţiunea : Conducere Competiţie

Pentru plata în echivalent în lei la cursul BNR din ziua plății:

IBAN: RON: RO31BTRLRONCRT0589901301
 

Banca Transilvania, Romania

Beneficiar Cont: Asociaţia SUONARTE

Cu menţiunea: Desfăşurarea Concursului 


Pentru mai multe informații:

E-mail: [email protected]

Tel.: +40 721 665 332

IONEL PERLEA International Opera Competition 

28th – 30th of May 2024
Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea
Europa Concert Hall
Slobozia, Romania

RULES

The competition is addressed to young opera singers and students from all over the world. The age limit is 35 years old.

Registrationat: [email protected]. Application deadline: May 10th, 2024.

The competition will take place between 28th – 30th of May 2024, at Centrul Cultural Ionel Perlea, Slobozia CityIalomița County, Romania.

The accommodation and meals (breakfast, lunch and dinner) will be ensured to each selected participant by Centrul Cultural Ionel Perlea, during the competition. 

1. Registration:

 • Application form (here);

The document with the completed application form must be named with the name of the applicant.

 • A copy of the identity card/ passport;
 • The proof of the registration fee payment;
 • Youtube link with two video recordings, .mp4 format, in which the applicant sings two arias from the given repertoire, according to the voice type. (see point 6).

By registering into the competition, the participants agree with the fact that the organizer utilizes their personal data and public image in promotion purposes, according to the present legislation.

 1. COMPETITION STAGES:

2.1. ROUND ONE: Online Format

The participants must send two video recorded arias (see point 2.1.1. and point 2.1.2.) and an official commission will select the candidates who are admitted in semifinal.

2.1.1. Online Repertoire requirements:

 • two arias from two different operas;
 • both arias must be sung in their original key;
 • both arias must be entirely sung, if applicable with the accompanying recitative or cabaletta;
 • the traditional cuts and leaps are accepted;
 • both arias must be sung from the memory.

2.1.2. Technical requirements:

 • two video recordings in .mp4 format, uploaded on Youtube;
 • the video recording must be made no more than one year before the registration in the competition;
 • do not edit the sound of the videos after recording!
 • the recordings must be made entirely live, only with piano accompaniment (without orchestra accompaniment or previously recorded pieces).

2.2. SEMIFINAL: 28th – 29th of May 2024, `Europa Concert Hall – Slobozia

 • with Piano accompaniment

The competitors will present:

 • One opera aria from the list of the four titles proposed by the candidate (according to the application form);
 • One Song composed by Ionel Perlea.

Both pieces will be at the competitor’s choice (see point 6).

For the semifinal round a piano accompanist will be provided by the competition organizer.

*The competitors are free to bring a pianist of their choice at their own expenses.

2.3. FINAL: 30th of May 2024, Europa Concert Hall – Slobozia

 • with Ionel Perlea Orchestra.

The competitors will sing two opera arias:

 • One aria at the competitor’s choice;
 • One aria at the jury’s choice;
 1. THE JURY:
 • Sabin Păutzaconductor & composer – President of the Jury
 • Doina Dimitriu,  soprano, Ph.D. voice teacher at National University of Art “George Enescu”, Iași
 • Mihai Cosmamusicologist, journalist, Ph. D. at The National University of Music Bucharest (UNMB)
 • Florența Marinescusoprano, Ph. D. voice teacher at „Ovidius University Faculty of Art”, Constanța
 • Laura Nicorescumanager Young Singers Project, Salzburg Festival / Salzburger Festspiele
 • Mihai Irimiatenor, Artistic Manager of Brașov National Opera House   
 • Teodor Niță,  Manager of National Theatre of Opera and Operetta “Nae Leonard”

The jury’s and organizers’ decisions are unchangeable and represent no subject to complaints.

 1. AWARDS:

First prize: 1500 EURO;

Second prize: 1000 EURO;

Third prize: 700 EURO;

Fourth prize: 200 EURO;

    Special Prizes:

A role in a performance / a concert, at Brașov National Opera House, season 2024-2025, offered by Artistic Director Mihai Irimia

A role in a performance / a concert, at National Theatre of Opera and Operetta “Nae Leonard”, season 2024-2025, offered by General Manager Teodor Niță

Audition for Young Singers Project Salzburg Festival/ Salzburger Festspiele, offered by Manager Laura Nicorescu

Special Prize of Radio Romania,  offered by Mr. Mihai Cosma

A concert in classical season of Centrul Cultural Ionel Perlea, season 2024-2025, Manager Clementina Tudor

Best interpretation of a lied by Ionel Perlea: 200 EURO;

Prize of the public: 200 EURO;

 1. REGISTRATION FEE:  75 EURO, amount sent into one of these accounts:

Asociatia SUONARTE

Banca Transilvania, Romania

IBAN:

RON: RO31BTRLRONCRT0589901301

EURO: RO78BTRLEURCRT0589901301

SWIFT/BIC: BTRLRO22

 1. COMPULSORY ARIAS

6.1.1. Opera Arias – SOPRANO (.pdf)

6.1.2. Lieder composed by Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMEȚIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.2.1. Opera Arias  – MEZZOSOPRANO (.pdf)

6.2.2. Lieder composed by Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.3.1. Opera Arias – COUNTERTENOR (.pdf)

6.3.2. Lieder composed by Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.4.1. Opera Arias  – TENOR (.pdf) 

6.4.2. Lieder composed by Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.5.1. Opera Arias – BARITONE & BASS (.pdf)

6.5.2. Lieder composed by Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE CANTO „IONEL PERLEA”

28 – 30 mai 2024

Centrul Cultural Ionel Perlea

Sala Europa
  Slobozia, Romania 

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Concursul se adresează tinerilor cântăreți de operă și studenților la academiile și universitățile de profil din toată lumea, cu vârsta maximă de: 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Înscriere la adresa de email: [email protected]. Termenul limită: 10 mai 2024

Perioada desfășurării concursului este 28 – 30 mai 2024 și va avea loc la Centrul Cultural Ionel Perlea, Sloboziajudețul Ialomița.

La concurs pot participa și laureații edițiilor precedente ale concursului național de lied, care întrunesc condițiile de participare.

Cazarea și masa (mic dejun, prânz și cină) vor fi asigurate de Centrul Cultural  Ionel Perlea concurenților calificați în etapele concursului (semifinală, respectiv finală). 

1. Înscrierea:

 • Formularul de înscriere (aici);

A se trimite formularul completat cu numele concurentului în descrierea fișierului.

 • Copie după cartea de identitate/ pașaport;
 • Dovada plății taxei de înscriere;
 • Link pe Youtube cu două înregistrări video din repertoriul de concurs, în format .mp4, care constă în interpretarea a două arii de operă din repertoriul impus, conform tipologiei vocale a fiecărui concurent (vezi Punctul 6).

Prin înscrierea la concurs participanții își dau acordul pentru utilizarea de către organizatori a datelor lor cu caracter personal și a imaginii în scopuri publicitare, conform legislației în vigoare.

2. ETAPELE CONCURSULUI:

2.1. ETAPA I: Online:

Participanții trebuie să trimită o înregistrare video cu două arii (vezi punctul 2.1.1. și punctul 2.1.2.), iar o comisie va face selecția candidaților admiși în proba semifinală.

2.1.1. Cerințe Repertoriu Online:

 • două arii din opere diferite;
 • ariile alese vor fi interpretate în tonalitatea originală;
 • ariile vor fi interpretate integral, atât cu recitativul introductiv, cât și cu cabaletta, acolo unde este cazul; sunt acceptate tăieturile/salturile tradiționale;
 • ariile vor fi interpretate din memorie.

2.1.2. Cerințe tehnice:

 • două arii de operă în format video .mp4, încărcat pe Youtube;
 • înregistrarea nu trebuie să fie mai veche de un an față de data înscrierii în concurs;
 • a nu se edita sunetul după înregistrare!
 • înregistrarea va fi în întregime live, doar cu acompaniament de pian (fără acompaniament de orchestră sau piese de fundal înregistrate anterior).

2.2. SEMIFINALA: 28 – 29 mai 2024, Sala de Concerte „Europa” – Slobozia

Concurenții vor prezenta:

 • O arie de operă din cele patru propuse (conform formularului de înscriere);
 • Un lied compus de Ionel Perlea.

Ambele piese sunt la alegerea concurentului (vezi Punctul 6).

Pentru etapa semifinală un pianist acompaniator va fi pus la dispoziție pentru desfășurarea concursului.

*Concurenții sunt liberi să aducă propriul pianist, pe costurile proprii.

2.3. FINALA:  30 mai 2024,  Sala de Concerte „Europa” – Slobozia

Concurenții vor interpreta două arii de operă:

 • O arie la alegerea concurentului;
 • O arie la alegerea de juriului.

Finala se va desfășura cu acompaniament de orchestră.

3. JURIUL:

 • Sabin Păutzaconductor & composer – Președinte al Juriului
 • Doina Dimitriu, soprană, prof. Univ. Dr. la  Universitatea Națională de Arte “George Enescu”, Iași
 • Mihai Cosma, muzicolog, jurnalist, prof. Univ. Dr. la Universitatea Națională de Muzică București (UNMB)
 • Florența Marinescusoprană, prof. Univ. Dr. la Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius”, Constanța
 • Laura NicorescuManager Young Singers Project Salzburg Festival/ Salzburger Festspiele
 • Mihai IrimiaTenor, Manager Artistic al Operei din Brașov
 • Teodor NițăManager al Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard”

Deciziile juriului și ale organizatorilor sunt definitive și nu se supun contestațiilor.

4. PREMII:

Premiul I: 7500 LEI;

Premiul II: 5000 LEI;

Premiul III: 3500 LEI;

Mențiune: 1000 LEI;

Premii Speciale:

Un rol într-un spectacol/un concert, la Opera din Brașov, sezonul 2024-2025. oferit de Directorul Artistic Mihai Irimia

Un rol într-un spectacol/un concert, la Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” sezonul 2024-2025, oferit de directorul general Teodor Niță 

Audiție pentru Young Singers Project Salzburg Festival/ Salzburger Festspiele,  oferită de managerul Laura Nicorescu

Premiul Special al Radio România, oferit de domnul Mihai Cosma

Concert în cadrul stagiunii de muzică clasică a Centrului Cultural „Ionel Perlea” , în stagiunea 2023 – 2024, oferit de manager Clementina Tudor

Premiul special pentru Cea mai bună interpretare a unui lied de Ionel Perlea : 1000 de lei

Premiul publicului: 1000 de lei

5. TAXA DE PARTICIPARE este de 75 EURO, respectiv 375 lei LEI, în conturile:

Asociatia SUONARTE

Banca Transilvania, Romania

IBAN:

RON: RO31BTRLRONCRT0589901301

EURO: RO78BTRLEURCRT0589901301

SWIFT/BIC: BTRLRO22

6. REPERTORIUL:

6.1.1. Repertoriu Operă – SOPRANĂ (.pdf)

6.1.2. Lieduri compuse de Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMEȚIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.2.1. Repertoriu Operă – MEZZOSOPRANĂ (.pdf)

6.2.2. Lieduri compuse de Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.3.1. Repertoriu Operă – CONTRATENOR (.pdf)

6.3.2. Lieduri compuse de Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.4.1. Repertoriu Operă  – TENOR (.pdf)

6.4.2. Lieduri compuse de Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.5.1. Repertoriu Operă – Bariton & Bass (.pdf)

6.5.2. Lieduri compuse de Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

Deschiderea Ediției XXXIII a Festivalului International Ionel Perlea!

Laureații ediției XXXIII a concursului internațional de canto Ionel Perlea:

– Alexandra Procopovici – locul I și Trofeul Ionel Perlea

– Samuel Alper Adiguzel – locul II și premiul pentru cea mai bună interpretare a liedului Ionel Perlea

– Robin Cervinek – locul III

– Janetka Emilia Hoșco – mențiune

– Elena Iulia Ioana – premiul Radio România