Anunțuri

Anunţ examen promovare grad superior IA, gestionar custode, studii medii

Rezultate proba scrisă examen promovare grad superior IA, gestionar custode, studii medii

Rezultate finale examen promovare grad superior IA, gestionar custode, studii medii

Anunţ examen promovare grad superior II, documentarist, studii superioare

Rezultate proba scrisă examen promovare grad superior II, documentarist, studii superioare

Rezultate finale examen promovare grad superior II, documentarist, studii superioare

Anunţ examen promovare grad superior II, arhivist, studii superioare

Rezultate examen promovare grad superior II, arhivist, studii superioare

Anunț concurs ocupare funcție contractuală economist, gradul IA și actor debutant

Formular de înscriere

Rezultate selecție dosare ocupare funcție contractuală economist gradul I A

Rezultate selecție dosare ocupare funcție contractuală actor debutant

Rezultate probă scrisă ocupare funcție contractuală economist gradul I A

Rezultate probă practică ocupare funcție contractuală actor debutant

Rezultate interviu ocupare funcție contractuală economist gradul I A

Rezultate interviu ocupare funcție contractuală actor debutant

Rezultate finale concurs ocupare funcție contractuală economist gradul I A

Rezultate finale concurs ocupare funcție contractuală actor debutant

Anunţ concurs ocupare funcţie contractuală arhivist debutant

Erată bibliografie concurs ocupare funcţie contractuală arhivist debutant

Rezultate selecţie dosare ocupare funcţie contractuală arhivist debutant

Rezultate probă scrisă ocupare funcţie contractuală arhivist debutant

Rezultate interviu ocupare funcţie contractuală arhivist debutant

Rezultate finale concurs ocupare funcție contractuală arhivist debutant

Anunţ concurs ocupare funcţie contractuală arhivist gradul II

Rezultate selecţie dosare funcţie contractfuală arhivist gradul II

Anunţ examen promovare grad III fotograf studii medii

Decizia nr,18/10.11.2020 a managerului Centrului Cultural ,,Ionel Perlea” Ialomiţa

Programul de lucru al Centrului Cultural ,,Ionel Perlea” Ialomiţa în perioada 11.11.2020 – 04.12.2020

Anunţ concurs ocupare funcţie contractuală economist gradul IA

Rezultate selecţie dosare funcţie contractuală economist gradul IA

Rezultate probă scrisă funcţie contractuală economist gradul IA

Rezultate probă interviu funcţie contractuală economist gradul IA

Rezultate finale concurs ocupare funcție contractuală economist gradul I A

Anunţ concurs ocupare funcţie contractuală îngrijitor

Rezultate selecţie dosare funcţie contractuală îngrijitor

Rezultate probă scrisă funcţie contractuală îngrijitor

Rezultate interviu funcție contractuală îngrijitor

Rezultate contestație funcție contractuală îngrijitor

Rezultate finale concurs ocupare funcție contractuală îngrijitor

Anunţ concurs ocupare funcţie contractuală şofer

Rezultate selecţie dosare funcţie contractuală şofer

Rezultate probă scrisă funcţie contractuală şofer

Rezultate interviu funcţie contractuală şofer

Rezultate finale concurs ocupare funcție contractuală șofer

Anunţ examen promovare grad III documentarist studii superioare şi grad superior I gestionar custode, studii medii

ERATĂ   

Anunț concurs ocupare funcție contractuală fotograf

Rezultat selecție dosare concurs ocupare funcție contractuală fotograf

Rezultat proba scrisă concurs ocupare funcție contractuală fotograf

Rezultat interviu ocupare funcție contractuală fotograf

Rezultat final concurs ocupare funcție contractuală fotograf

Anunț concurs ocupare funcție contractuală îngrijitor

Rezultat selecție dosare concurs ocupare funcție contractuală
îngrijitor

Rezultat proba scrisă concurs ocupare funcție contractuală îngrijitor

Rezultat interviu ocupare funcție contractuală îngrijitor

Rezultat final concurs ocupare funcție contractuală îngrijitor