Anunțuri concursuri

Anunţ examen promovare grad III documentarist studii superioare şi grad superior I gestionar custode, studii medii

ERATĂ   

Anunț concurs ocupare funcție contractuală fotograf

Rezultat selecție dosare concurs ocupare funcție contractuală fotograf

Rezultat proba scrisă concurs ocupare funcție contractuală fotograf

Rezultat interviu ocupare funcție contractuală fotograf

Rezultat final concurs ocupare funcție contractuală fotograf

Anunț concurs ocupare funcție contractuală îngrijitor 


Rezultat selecție dosare concurs ocupare funcție contractuală
îngrijitor

Rezultat proba scrisă concurs ocupare funcție contractuală îngrijitor

Rezultat interviu ocupare funcție contractuală îngrijitor

Rezultat final concurs ocupare funcție contractuală îngrijitor