Marcela Smeianu, expoziţie de acuarelă – 2 decembrie 2021 ora 16:00, Galeriile „Arcadia”, Centrul Cultural „Ionel Perlea”

În acuarelă doamna Marcela Smeianu rămâne fidelă temelor care au consacrat-o, peisajul și florile.
Lucrând în culori consistente și fiind interesată de expresia formelor interpretate plastic, artista transpune cadre imagistice pitorești, diferite între ele, experimentând această tehnică, adoptată în anii recenți.
Puterea pigmenților de a exalta suprafața hârtiei alternează cu execuția rapidă, cu aplicarea gestuală sau controlată a elementelor  din vizorul artistei. Particularitatea acuarelelor Marcelei Smeianu depășește experimentul, picturalitatea acestora fiind apropiată de ceea ce cunoaștem la artistă  în zona acrilicului și uleiului pe pânză.
Geomorfologia Bărăganului și locurile văzute în călătorii stau la baza lucrărilor executate într-o mai liberă aplicare a nuanțelor, care să confere identitate propriei personalități artistice, dar și motivului plastic inițial, mereu diferit și expresiv reprezentat.
Îndepărtându-se de ideea de mimesis, Marcela Smeianu selecteză prin simțul său perceptiv esența atmosferei, dinamica anotimpurilor și varietatea tonală oferită de natura, întotdeauna tensionată de ritmul vegetației sau de liniștea unor spații pe unde omul se lasă așteptat. Lucrările în culori de apă sunt o călătorie a artistei în orizontul existențial și de receptare  al unor structuri în care spațialitatea este evidențiată în datele orizontalității și verticalității ei, puse într-o legătură compozițională care lasă la vedere un context meditativ, de mare sensibilitate.
Imaginile pot fi asociate reveriei și unor corespondențe afective ale artistei cu frumoasa Câmpie a Bărăganului.
În ceea ce privește redarea florilor, acestea sunt echilibrat dispuse pe suprafața bidimensională, alcătuirea lor biologică devenind o glorie a puterii naturii de a crea nenumărate forme și culori, preluate de Marcela Smeianu, care le conferă strălucirea lor intrinsecă prin luminozitătea și contrastele rezultate din efectele de atmosferă. Armoniile cromatice dau un aspect echilibrat lucrărilor, remarcabile prin unele dominante unificate de pasaje tonale  care fac legătura între diferite componente calorice ale acuarelelor, unificând spațiul vizual.

Ana Amelia Dincă