CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE CANTO „IONEL PERLEA”,18 – 20 mai 2023, Sala Europa a Consiliului Judeţean Ialomiţa

IONEL PERLEA International Opera Competition 2023

18th – 20th of May 2023
Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea
Europa Concert Hall
Slobozia, Romania

RULES

The competition is addressed to young opera singers and students from all over the world. The age limit is 35 years old.

Registration: 10th of February – 1st of May 2023 at: [email protected].

The competition will take place between 18th – 20th of May 2023, at Centrul Cultural Ionel Perlea, Slobozia CityIalomița County, Romania.

The accommodation and meals (breakfast, lunch and dinner) will be ensured to each selected participant by Centrul Cultural Ionel Perlea, during the competition. 

1. Registration:

 • Application form (here);

The document with the completed application form must be named with the name of the applicant.

 • A copy of the identity card/ passport;
 • The proof of the registration fee payment;
 • Youtube link with two video recordings, .mp4 format, in which the applicant sings two arias from the given repertoire, according to the voice type. (see point 6).

By registering into the competition, the participants agree with the fact that the organizer utilizes their personal data and public image in promotion purposes, according to the present legislation.

 1. COMPETITION STAGES:

2.1. ROUND ONE: Online Format

The participants must send two video recorded arias (see point 2.1.1. and point 2.1.2.) and an official commission will select the candidates who are admitted in semifinal.

2.1.1. Online Repertoire requirements:

 • two arias from two different operas;
 • both arias must be sung in their original key;
 • both arias must be entirely sung, if applicable with the accompanying recitative or cabaletta;
 • the traditional cuts and leaps are accepted;
 • both arias must be sung from the memory.

2.1.2. Technical requirements:

 • two video recordings in .mp4 format, uploaded on Youtube;
 • the video recording must be made no more than one year before the registration in the competition;
 • do not edit the sound of the videos after recording!
 • the recordings must be made entirely live, only with piano accompaniment (without orchestra accompaniment or previously recorded pieces).

2.2. SEMIFINAL: 18th – 19th of May 2023, `Europa Concert Hall – Slobozia

 • with Piano accompaniment

The competitors will present:

 • One opera aria from the list of the five titles proposed by the candidate (according to the application form);
 • One Song composed by Ionel Perlea.

Both pieces will be at the competitor’s choice (see point 6).

For the semifinal round a piano accompanist will be provided by the competition organizer.

*The competitors are free to bring a pianist of their choice at their own expenses.

2.3. FINAL: 20th of May 2023, Europa Concert Hall – Slobozia

 • with Ionel Perlea Orchestra.

The competitors will sing two opera arias:

 • One aria at the competitor’s choice;
 • One aria at the jury’s choice;
 1. THE JURY:
 • Ruxandra Donose, World-Renowned Mezzo Soprano – President of the jury 
 • Sabin Păutzaconductor & composer – Honorary President of the Jury
 • Florența Marinescusoprano, Ph. D. voice teacher at „Ovidius University Faculty of Art”, Constanța
 • Mihai Cosmamusicologist, journalist, Ph. D. at The National University of Music Bucharest (UNMB)
 • Daniel Magdaltenor, Artistic Director of Bucharest National Opera House
 • Florin Estefanbaritone, General Manager of Cluj-Napoca National Opera House   
 • Cristian Rudic, baritone, General Manager of Timișoara National Opera House

The jury’s and organizers’ decisions are unchangeable and represent no subject to complaints.

 1. AWARDS:

First prize: 1500 EURO;

Second prize: 1000 EURO;

Third prize: 700 EURO;

Fourth prize: 200 EURO;

       Special Prizes:

Special Prize of Bucharest National Opera House, season 2023-2024 offered by Artistic Director Daniel Magdal

A role in a performance / a concert, at Cluj-Napoca National Opera House, season 2023-2024, offered by General Manager Florin Estefan

A role in a performance / a concert, at Timișoara National Opera House, season 2023-2024, offered by General Manager Christian Rudic

A concert in classical season of Centrul Cultural Ionel Perlea, season 2023-2024, Manager Clementina Tudor

Best interpretation of a lied by Ionel Perlea: 200 EURO;

Prize of the public: 200 EURO;

 1. REGISTRATION FEE:  75 EURO, amount sent into one of these accounts:

Asociatia SUONARTE

Banca Transilvania, Romania

IBAN:

RON: RO31BTRLRONCRT0589901301

EURO: RO78BTRLEURCRT0589901301

SWIFT/BIC: BTRLRO22

 1. COMPULSORY ARIAS

6.1.1. Opera Arias – SOPRANO (.pdf)

6.1.2. Lieder composed by Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMEȚIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.2.1. Opera Arias  – MEZZOSOPRANO (.pdf)

6.2.2. Lieder composed by Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.3.1. Opera Arias – COUNTERTENOR (.pdf)

6.3.2. Lieder composed by Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.4.1. Opera Arias  – TENOR (.pdf) 

6.4.2. Lieder composed by Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.5.1. Opera Arias – BARITONE & BASS (.pdf)

6.5.2. Lieder composed by Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE CANTO „IONEL PERLEA”

18 – 20 mai 2023

Centrul Cultural Ionel Perlea

Sala Europa  Slobozia, Romania 

CONDIȚII DE PARTICIPARE:

Concursul se adresează tinerilor cântăreți de operă și studenților la academiile și universitățile de profil din toată lumea, cu vârsta maximă de: 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Perioada de înscriere: 10 februarie – 1 mai 2023, la adresele de email: [email protected].

Perioada desfășurării concursului este 18 – 20 mai 2023 și va avea loc la Centrul Cultural Ionel Perlea, Sloboziajudețul Ialomița.

La concurs pot participa și laureații edițiilor precedente ale concursului național de lied, care întrunesc condițiile de participare.

Cazarea și masa (mic dejun, prânz și cină) vor fi asigurate de Centrul Cultural  Ionel Perlea concurenților calificați în etapele concursului (semifinală, respectiv finală). 

1. Înscrierea:

 • Formularul de înscriere (aici);

A se trimite formularul completat cu numele concurentului în descrierea fișierului.

 • Copie după cartea de identitate/ pașaport;
 • Dovada plății taxei de înscriere;
 • Link pe Youtube cu două înregistrări video din repertoriul de concurs, în format .mp4, care constă în interpretarea a două arii de operă din repertoriul impus, conform tipologiei vocale a fiecărui concurent (vezi Punctul 6).

Prin înscrierea la concurs participanții își dau acordul pentru utilizarea de către organizatori a datelor lor cu caracter personal și a imaginii în scopuri publicitare, conform legislației în vigoare.

2. ETAPELE CONCURSULUI:

2.1. ETAPA I: Online:

Participanții trebuie să trimită o înregistrare video cu două arii (vezi punctul 2.1.1. și punctul 2.1.2.), iar o comisie va face selecția candidaților admiși în proba semifinală.

2.1.1. Cerințe Repertoriu Online:

 • două arii din opere diferite;
 • ariile alese vor fi interpretate în tonalitatea originală;
 • ariile vor fi interpretate integral, atât cu recitativul introductiv, cât și cu cabaletta, acolo unde este cazul; sunt acceptate tăieturile/salturile tradiționale;
 • ariile vor fi interpretate din memorie.

2.1.2. Cerințe tehnice:

 • două arii de operă în format video .mp4, încărcat pe Youtube;
 • înregistrarea nu trebuie să fie mai veche de un an față de data înscrierii în concurs;
 • a nu se edita sunetul după înregistrare!
 • înregistrarea va fi în întregime live, doar cu acompaniament de pian (fără acompaniament de orchestră sau piese de fundal înregistrate anterior).

2.2. SEMIFINALA: 18 – 19 mai 2023, Sala de Concerte „Europa” – Slobozia

Concurenții vor prezenta:

 • O arie de operă din cele cinci propuse (conform formularului de înscriere);
 • Un lied compus de Ionel Perlea.

Ambele piese sunt la alegerea concurentului (vezi Punctul 6).

Pentru etapa semifinală un pianist acompaniator va fi pus la dispoziție pentru desfășurarea concursului.

*Concurenții sunt liberi să aducă propriul pianist, pe costurile proprii.

2.3. FINALA:  20 mai 2023,  Sala de Concerte „Europa” – Slobozia

Concurenții vor interpreta două arii de operă:

 • O arie la alegerea concurentului;
 • O arie la alegerea de juriului.

Finala se va desfășura cu acompaniament de orchestră.

3. JURIUL:

 • Ruxandra Donose, Mezzosoprană de renume mondial – Președintele Juriului
 • Sabin Păutzaconductor & composer – Președinte de Onoare al Juriului
 • Florența Marinescusoprană, prof. Univ. Dr. la Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius”, Constanța
 • Mihai Cosma, muzicolog, jurnalist, prof. Univ. Dr. la Universitatea Națională de Muzică București (UNMB)
 • Daniel Magdal, tenor, Director Artistic al Operei Naționale București
 • Florin Estefanbariton, Manager General al Operei Naționale Române Cluj-Napoca
 • Cristian Rudic, bariton, Manager General al Operei Naționale Române Timișoara

Deciziile juriului și ale organizatorilor sunt definitive și nu se supun contestațiilor.

4. PREMII:

Premiul I: 7500 LEI;

Premiul II: 5000 LEI;

Premiul III: 3500 LEI;

Mențiune: 1000 LEI;

Premii Speciale:

Premiu special al Operei Naționale București, oferit de director artistic Daniel Magdal

Interpretarea unui rol în cadrul unui spectacol de operă / concert al Operei Naționale Române Cluj-Napoca, stagiunea 2023-2024, oferit de manager general Florin Estefan

Interpretarea unui rol în cadrul unui spectacol de operă / concert al Operei Naționale Române Timișoara, în stagiunea 2023-2024, oferit de manager general Cristian Rudic

Concert în cadrul stagiunii de muzică clasică a Centrului Cultural  „Ionel Perlea”, în stagiunea  2023 – 2024, oferit de manager Clementina Tudor

Premiul special pentru Cea mai bună interpretare a unui lied de Ionel Perlea: 1000 LEI

Premiul publicului: 1000 LEI

5. TAXA DE PARTICIPARE este de 75 EURO, respectiv 375 lei LEI, în conturile:

Asociatia SUONARTE

Banca Transilvania, Romania

IBAN:

RON: RO31BTRLRONCRT0589901301

EURO: RO78BTRLEURCRT0589901301

SWIFT/BIC: BTRLRO22

6. REPERTORIUL:

6.1.1. Repertoriu Operă – SOPRANĂ (.pdf)

6.1.2. Lieduri compuse de Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMEȚIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.2.1. Repertoriu Operă – MEZZOSOPRANĂ (.pdf)

6.2.2. Lieduri compuse de Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.3.1. Repertoriu Operă – CONTRATENOR (.pdf)

6.3.2. Lieduri compuse de Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.4.1. Repertoriu Operă  – TENOR (.pdf)

6.4.2. Lieduri compuse de Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

6.5.1. Repertoriu Operă – Baritone-Bass(.pdf)

6.5.2. Lieduri compuse de Ionel Perlea:

Ionel Perlea – DRUMETIE (.pdf)

Ionel Perlea – DOR (.pdf)

Ionel Perlea – SEHNSUCHT (.pdf)

Ionel Perlea – FISHER (.pdf)

Ionel Perlea – TOTENWACHT (.pdf)

PARTICIPANŢII CALIFICAŢI ÎN SEMIFINALA CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE CANTO „IONEL PERLEA”

Finaliștii celei de-a XXXII-a ediții a Festivalului Concurs de Canto Ionel Perlea, care vor evolua în Gala Finală, acompaniați de Orchestra Ionel Perlea!

ECOURI ÎN PRESĂ

Cu sprijinul exclusiv al Consiliului Județean Ialomița, Centrul Cultural „Ionel Perlea” și Asociația SUONARTE au găzduit un eveniment de prestigiu în lumea muzicii: Concursul Internațional de Canto „Ionel Perlea”, ajuns la cea de-a XXXII-a ediție

 Slobozia, 21 mai 2023 – Centrul Cultural „Ionel Perlea”, sub auspiciile Consiliului Județean Ialomița, în parteneriat cu Asociația SUONARTE, a organizat recent cea de-a XXXII-a ediție a prestigiosului Concurs Internațional de Canto „Ionel Perlea”. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 18-20 mai 2023, la Slobozia, și a adus împreună studenți și cântăreți profesioniști de operă din întreaga lume, cu vârsta de până în 35 de ani.

Cu o tradiție de peste trei decenii, Concursul Internațional de Canto „Ionel Perlea” este unul dintre cele mai așteptate și apreciate evenimente muzicale de gen din România. În acest an, competiția a marcat prima etapă a Festivalului Internațional „Ionel Perlea”, urmând Gala de dirijat în luna iulie 2023.

Clementina Tudor, managerul Centrului Cultural „Ionel Perlea” Slobozia:

„Concursul a pornit ca un spectacol de absolvire a clasei de canto a profesoarei Maria Slătinaru Nistor, la invitația scriitorului Șerban Codrin, director al Centrului Cultural la acea vreme. De-a lungul anilor, evenimentul s-a bucurat de participarea unor personalități importante ale liricii românești, precum compozitorul Teodor Grigoriu, legatarul testamentar al lui Ionel Perlea, și muzicologul Grigore Constantinescu, care a contribuit semnificativ la promovarea numelui lui Ionel Perlea. Festivalul și concursul s-au dezvoltat sub bagheta maestrului Sabin Păutza, care a introdus și secțiunea de dirijat în cadrul evenimentului.”

 Juriul prestigios al competiției a fost format din personalități remarcabile ale lumii muzicale:

*Ruxandra Donose, mezzosoprană de renume mondial-președinte al juriului;

*Sabin Păutza, dirijor și compozitor-președintele de onoare al juriului;

*Mihnea Ignat, prim-dirijor al Operei Naționale din Timișoara;

*Florin Estefan, bariton și manager general al Operei Naționale Române Cluj-Napoca;

*Daniel Magdal, tenor și director artistic al Operei Naționale București;

*Mihai Cosma, muzicolog, jurnalist și profesor universitar doctor la Universitatea Națională de Muzică București (UNMB);

*Florența Marinescu, soprană și profesor universitar doctor la Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Împreună cu Asociația SUONARTE și cu sprijinul exclusiv al Consiliului Județean Ialomița, Centrul Cultural „Ionel Perlea” a organizat două evenimente majore de nivel internațional, oferind astfel o platformă deosebită pentru a evidenția nivelul profesional excepțional al dirijorului de origine română Ionel Perlea. Născut la Ograda, în județul Ialomița, Ionel Perlea a urmat în carieră renumiți dirijori precum Toscanini la Scala din Milano și a debutat cu succes la Metropolitan Opera din New York.

 Competiția din acest an a strâns peste 40 de concurenți din 14 țări, care au concurat pentru titlul de câștigător. Dintre aceștia, 23 de concurenți s-au calificat în semifinală, iar 9 dintre ei s-au calificat în finala de sâmbătă, 20 mai, ultimii 3 clasați având același punctaj.

Concurenții intrați în finală:

Mihai Damian-bariton-România

Gheorghe Severin-bass-bariton-Republica Moldova

Andrea Cueva Molnar-soprană-Suedia

Lorena Puican-soprană-România

Juhee Kang-soprană-Coreea

Ana Stănescu-soprană-România

Cristina Fieraru-soprană-România

Heain Youn-mezzosoprană-Coreea

Sebastian Balaj-bariton-România

Finala a reprezentat ultima etapă a concursului de canto, iar proba cu orchestră a fost o provocare deosebită pentru toți participanții.

Pentru a onora memoria marelui dirijor și compozitor Ionel Perlea, concurenții au avut obligația de a interpreta un lied din creația sa. Prima etapă a concursului s-a desfășurat online, iar etapa a doua și finala au avut loc în Sala Europa a Consiliului Județean Ialomița, în acompaniamentul Orchestrei „Ionel Perlea”, sub bagheta prim-dirijorului Mihnea Ignat.

 Valoarea premiilor acordate în cadrul competiției a fost de 5 mii de euro, la care s-au adăugat premiile speciale oferite de Teatrele de Operă din țară, precum și premiul acordat de TVR Cultural, în calitate de coproducător al evenimentului. Un premiu special al publicului a fost acordat și el în cadrul competiției.

 Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița, a transmis mulțumiri și aprecieri celor implicați în organizarea evenimentului:

„Îi mulțumesc domnului Șerban Codrin pentru cărămida pusă la baza acestui Festival ajuns de renume internațional. Vă mulțumesc tuturor, în mod deosebit doamnei Clementina Tudor pentru promovarea pe care o face orașului și județului nostru prin organizarea acestui Festival an de an. Să ne vedem și să ne auzim cu bine!”

 Concursul Internațional de Canto „Ionel Perlea” a demonstrat încă o dată importanța și excelența muzicală pe care România o poate oferi scenei internaționale. Această ediție a consolidat prestigiul evenimentului și a continuat tradiția de a aduce împreună tineri talentați și profesioniști ai liricii din întreaga lume, sub bagheta dirijorului și compozitorului de excepție, Ionel Perlea.

Articol preluat de pe https://realitateail.blogspot.com/2023/05/cu-sprijinul-exclusiv-al-consiliului.html