MĂIASTRELE lui TUDOR GEORGE MEILOIU, 3 aprilie 2019 ora 14.00