Expoziţie de ceramică – Silviu Soare – „Variaţiuni pe aceeaşi temă”, 27 mai – 5 iunie 2021, Sala Europa

Spirala este un simbol, care își modifică mesajul în funcție de contextele în care este evocată. În ceramica lui Silviu Ioan Soare aceasta este asimilată formei corpului feminin și unor detalii derivând din acesta. Simbol solar, regenerator, germinativ, spirala este utilizată de artist ca parte integrantă a ființei, pe care o relaționează cu o frumusețea ideală, imaginată. Reflex al macrocosmosului, simbolul a fost modelat pe structuri monolitice, încadrate în date anatomice sintetice, dar și pe planuri bidimensionale, obținute din prelucrarea manuală, cerută de potențele materialului. Spirala a fost abordată ca parte a unui întreg, iar prin repetarea ei pe suprafața ceramică s-au obținut tensiuni și conglomerate, redând permanenta transformare a structurii lumii, care mocnește din interior, din ascunderea ei osmotică, lăsând la vedere partea poetică, obținută din frământarea materiei. Deosebit de expresive, piesele de plastică mică, au fost concepute în contururi generale, cu  insistență asupra decorației, care uneori devine o scriitură liberă, caracterizată de alternanța de grafii, într-un joc tensional și nonfigural. Sistemele de coordonare compoziționale sunt rațional distribuite în conținutul  pieselor, textura suprafeței amintind un microcosmos biologic, adus la dimensiunile de receptare ale ochiului.
Ana Amelia Dincă