Alexandru Paraschiv – sculptură, 28 iunie – 12 iulie 2021, Galeriile Arcadia, Centrul Cultural „Ionel Perlea”

Strategiile estetice ale sculpturii lui Alexandru Paraschiv pornesc de la simboluri primordiale, prin care artistul dorește să evoce metamorfoza masculin/feminin, unitatea și perfecțiunea lumii.  Polisarea desăvârșită a marmurei și pietrei, a căror textură organică vine să susțină starea de epură a formelor din care amănuntele sunt eliminate, păstrează un arsenal de însemne strict emblematice pentru mesaj, conducând volumul spre esențializare și apropiindu-se uneori de expresiva puritatea minimalistă a formei,  fără ai forța limitele. Așezându-și viziunea în datele unor conotații stilistice, care trec pe lângă arta cicladică și pe lângă conceptele moderne ale primitivismului ei, Alexandru Paraschiv își plasează datele orientării plastice în viziunea antropocentristă, chir și atunci când arealul simbolic se oprește asupra taurului, prin semnificația de renaștere, fertilitate și abundență, rămânând, în acest caz, relaționat cu ideea de cuplu.
Caracterul geometric al lucrărilor, utilizat atât în ronde-bosse, cât și în tratarea plată a materialului plasat pe verticală, fascinează prin pendularea permanentă între volumul static, echilibrat și cel vertical, transcendent, înțelegând prin aceasta impresia de arhitectonic, de greutate, de monolit, dar și de ascensiune, congruența axelor așezându-se de la sine pe convențiile imuabilului.
Pentru Alexandru Paraschiv, arhaicele unelte de silex nu sunt doar obiecte utilitare, ci semnifică originea lumii, geneza ei terestră, artistul transformându-le în sculpturi și  încărcându-le apoi cu un mesaj biblic.
Deși trimiterile vizuale spre un spectru mai larg al preistoriei îi transced sculptura, nota de originalitate în sintezele formei și în demersul conceptual sunt elementele care definesc opera sa, concretizată nu numai în lucrări de plastică mică, ci și în sculptură monumentală, în expoziții personale, premii și distincții, dintre care amintim Premiul I la Festival d′ Art Contemporain, Palm d′ Art Cannes, Monaco și la Concursul Internațional de Sculptură din Monaco, Premiul de Excelență la Concursul Internațional de Sculptură din Kitakyushi, Japonia, ediția I.

Ana Amelia Dincă