Festivalul Național de Mentorat ION GHELU DESTELNICA

FESTIVALUL

Mentorul sau conducătorul spiritual, povățuitorul, îndrumătorul etc. este o persoană cu expertiză într-un domeniu care sprijină o altă persoană – de regulă mai tânără, să dobândească expertiză în acel domeniu, în cadrul unei relații (formale sau informale) de mentorat.

În România ultimilor ani, poate și din cauza volatilității reperelor profesionale și morale, nevoia de mentorat devenit evidentă și general acceptată. În diverse domenii, de la arte până la educație sau medicină, se vorbește despre importanța mentorului și a relației de mentorat și, de asemenea, se identifică exemple de mentori. Dar, nu există încă la nivel național un cadrul de evidențiere și de recunoaștere unitară a mentoratului și a mentorilor.

Ion Ghelu Destelnica, personalitate amplă și complexă, actor, dramaturg, poet și profesor de teatru, a cărui operă de mentorat desfășurată în cadrul Școlii Populare de Arte Bacău este cunoscută la nivel național, este cetățean de onoare atât al muncipiului Bacău, unde și-a desfășurat activitatea, cât și al comunei în care s-a născut, Stelnica, județul Ialomița.

În 2022, aniversându-se „Centenarul Nașterii lui Ion Ghelu Destelnica”, organizatorii au consideratcă s-a deschis o oportunitate de intervenție culturală la nivel național pentru organizarea unui festival de mentorat care să poarte numele maestrului Ion Ghelu Destelnica, așa cum și dânsul poartă în nume denumirea comunei în care s-a născut.

Pregătirea festivalului

Între 15 martie și 15 iunie se desfășoară activitățile logistice de pregătire a Festivalului

Promovarea festivalului şi recepționarea candidaturilor

Între 15 iunie și 15 octombrie se vor recepționa și valida propunerile de nominalizări pentru fiecare categorie în parte.

Jurizarea

Între 15 octombrie și 15 noiembrie, Centrul Cultural „Ionel Perlea” va desemna un juriu care va stabili lista laureaților Festivalului.

Festivalul propriu-zis

În data de 15 noiembrie 2022, la sediul Centrului Cultural ”Ionel Perlea” va avea loc evenimentul de anunțare a laureaților și de conferire a distincțiilor.

Înregistrează aici o propunere